லட்சுமிராய் – ஸ்டில்ஸ் exclusive

ஓம் கம் கணபதியே நமோ நம எனும் காலர் ட்யூன் ரொம்ப நாளாக ஒலித்துக்கொண்டிருக்கிறது.

புடவை உடுத்த ரொம்ப பிடிக்கும்.

தங்கைக்கு நடிக்க ஆர்வமில்லை என இப்போதெல்லாம் எடுத்த உடனே சொல்லிவிடுகிறார்.

பழைய நண்பர்களை பார்ப்பதைத் தவிர்த்துவிடுகிறார்.

மும்பையிலுள்ள வீட்டை பார்த்துப் பார்த்து அலங்கரித்து வைத்திருக்கிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *