போல்ஸ் மதுபானம் குடிக்கும் முறை

போல்ஸ் மது பானத்தை மற்ற மதுவைப் போல் தண்ணீர் கலந்து குடிக்க வேண்டாம். அதற்கென்று ஒரு மிக்சிங் உள்ளது. அதன்படி குடித்தால் உங்கள் குடல் பாதிக்கப்படாது. சந்தோசமாகவும் இருக்கலாம் என்றார் போல்சின் மாட்டியா லுல்லாணி.

போல்ஸ் இளநீருடன் கலந்து அருந்தலாம். தவிர, போல்ஸ் உடன் கொஞ்சம் எலுமிச்சை பிழிந்துவிட்டு சோடா, தண்ணீர், மற்று போல்ஸ் டானிக் கலந்து அருந்தினால் உடலுக்கு நலம் என்கிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *